Tag: COVID-19

Генно редактиране прекратява репликацията на новия коронавирус в човешките клетки

Технологията CRISPR, която дава възможност за промяна на ДНК последователностите и модифициране функциите на гените, нееднократно демонстрира своя висок потенциал…