Tag: Европа

Евросъюзът отпуска 4 милиона евро за специализираната платформа за проникване в смартфоните

Европейският съюз отпусна 4 милиона евро за обновяване на специализираната платформа Cerberus, която се използва от европейските правоохранителни органи за…