Category: Без категория

Ново откритие дава възможност за създаването на квантови компютри с милиони кубити

Австралийски учени решиха един от сериозните проблеми в създаването на мощни квантови компютри. Те представиха съвсем нова технология, която дава…