Category: Бъдеще

САЩ има нужда от Япония и Корея, за да се справи с конкуренцията от страна на Китай

Възможностите на Китай в областта на изкуствения интелект и квантовите изчисления стремително нарастват и Поднебесната на практика догони САЩ. Информация…