Month: ноември 2020

От наноасемблерите до Mind Upload: десет технологии, които ще променят всичко

Някои от тях са хипотетични и съществуват само във фантастичната литература, други вече правят първите си стъпки в изследователските лаборатории…