Toshiba направи пробив в квантовата комуникация на голямо разстояние

Offnews Последна промяна на 09 юни 2021 в 14:08 813 0

Toshiba Europe

Специализираната лаборатория на Toshiba в Европа обяви, че е осъществила първата реална демонстрация на квантова комуникация чрез оптичен кабел с дължина над 600 км. Това постижение на учените ще даде възможност за обмен на силно защитена информация на големи разстояния между големите градове.

Квантов интернет се нарича Глобалната мрежа от квантови компютри, които са съединени с комуникационни линии. От нея се очакват свръхбързи решения на комплексни проблеми в електронен облак, по-акуратна синхронизираща система и изключителна надеждност на връзката. Към днешен ден с разработването на квантов интернет се занимават правителствата на всички по-големи държави, включително САЩ, Китай и държавите от Европейския съюз, които финансират проекти от тази област.

Един от най-сериозните технологични проблеми при създаването на квантов интернет е обменът на данни чрез много дълги оптични канали. Дори и малките промени в околната среда предизвикват разширение или свиване на оптичните влакна, което води до възникване на грешки.

Специалистите на Toshiba демонстрираха прехвърлянето на квантови битове на рекордно голямо разстояние с помощта на двуполюсна система за стабилизация. Това означава, че за минимизиране на фазовите колебания се изпращат два оптични опорни сигнала с различна дължина на вълната. Първата дължина на вълната се използва за погасяването на ефекта, предизвикан от промените в околната среда, докато втората се използва както за прехвърляне на кубитите, така за фина настройка на фазата.

Всички новини