Tag: слънчева енергия

Tesla започва да оборудва цели жилищни райони със слънчеви панели и хранилища за електрическа енергия

Идеята за вграждането на слънчеви панели и акумулаторни хранилища още при проектирането на жилищните сгради става все по-популярна в областта…