Аналитичният софтуер Tableau улеснява работата с географски данни и създава нови възможности за прогнозиране

Системите за бизнес анализи (BI – Business Intelligence) са сред най-бързо развиващите се подсегменти на корпоративния софтуера през последните месеци,…