Оптимизирането на производствения процес винаги е стояло в основата на бизнес успеха. Най-успешните предприятия винаги са тези, които успяват да се възползват от потенциала на най-новите технологии.

Макар стъпките към оптимизация на производството да са безброй, основните посоки в които трябва да се развива едно съвременно предприятие са три.

Въвеждане на Многофункционална Система за Управление

Един от основните проблеми на всеки производствен процес винаги е управлението му. Автоматизацията и въвеждането на нови и мощни IT решения винаги е полезно, ако процесът е систематичен. Ако той се извършва стихийно, ползите от въвеждането на нови технологии рязко спадат.

Това е и причината Системите за управление на веригата за доставки (Supply Chain Management Systems) като SAP S/4HANA да са толкова важни за успеха на всяко съвременно производство. Този тип софтуер улесняват събирането и анализа на данни за всеки един аспект на производствения процес – но това далеч не е основната му функция.

S/4HANA системите позволяват да се централизира контрола на всички автоматизирани процеси в производството и логистиката. Така те решават един от най-основните проблеми при управлението му – фрагментираността на производството и снабдяването на отделни, независими подсистеми.

Интегрирането им в една цялостна система, която може лесно да бъде наблюдавана и контролирана, е ключът към повишаване на производителността на всяко предприятие.

Инвестиции във Високотехнологичен Хардуер

Ефективността на производствения процес е пряко пропорционална на нивото на използваните в него технологии. Независимо дали става въпрос за логистика, производство, дистрибуция или друг аспект от бизнеса, модерните технологии винаги са в основата на успеха.

През 2021 и идните години, значението “модерна технология” ще бъде неразривно свързан с “автоматизация.” Колкото по-голям е наборът на автоматизирани дейности в едно предприятие – толкова по-продуктивно може да е то.

За това и ефективните инвестиции в автоматизация се изплащат толкова бързо. Комплексните поточни линии и Автоматични Водачи (AVG, или Automatic Guiding Vehicles) са отличен пример за добра инвестиция в автоматизация. Този тип системи улесняват, забързват и повишават качеството на производството драстично.

Логистиката и складовата база може да бъде оптимизирана чрез въвеждане на Лазерни Водачи (LGV, или Laser Guided Vehicles) и Автоматизирани Товарачи (ALV, или Automated Loading Vehicles).

Тенденцията в момента е да се използват системи от датчици и сензори на всяка крачка на производствения процес. И за това също има основателна причина. Колкото повече информация може да бъде извлечена от една система – толкова по-ефективно може да бъде управлявана и оптимизирана тя.

Инвестиции в Съвременни и Ефективни IT Решения

Сами по себе си, инвестициите в съвременно оборудване са едно добро начално, но си остават само това – първата крачка в правилната посока. За да се оптимизира производствения процес е необходим и добър софтуер.

Съвременните IT системи могат да подобрят производството по безброй начини. Софтуерът на автоматиката може да спомогне за оптимизиране на отделни автоматизирани дейности. Интернет на обектите (IOT, Internet of Things) инсталациите могат да събират данни от всеобразни сензори и датчици, използвани за изследване на работния процес.

Системи за анализ на информация правят възможни проучванията на производствения процес и разкриват начини той да бъде подобрен. Софтуер базиран на изкуствен интелект и системи за прогноза и анализ (Predictive Аnalytics) може да улесни логистиката като прогнозира търсене и помага с инвентаризацията.

Начините, по които технологии като blockchain и IoT могат да помогнат за оптимизациите на производствения процес са много – и броят им нараства с всеки изминал ден. За да остане конкурентноспособен, всеки бизнес трябва непрекъснато да проучва развитието на този тип технологии. В своевременното им имплементиране се крие ключът към успеха.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *