На седми април тази година при експеримента Muon g-2, който бе проведен от международен екип физици в Националната ускорителна лаборатория Фермилаб на САЩ, обяви за много прецизно измерване на аномалния магнитен момент на мюона. Новите експериментални данни, обединени с данните от предишните измервания се разминават с прогнозите на Стандартния модел на ниво 4.2σ. Този резултат може изцяло да промени нашата представа за устройството на Вселената на микрониво.

От десетки години физиците измерват магнетизма на мюона, който е по-тежкият и по-нестабилен брат на електрона. Те поместваха тези частици във вертикално магнитно поле, в резултат от което те започват да се въртят подобно на стрелката на компаса. Честотата на въртене показва какъв е техният магнетизъм, като същият метод се използва и за откриването на нови частици. Досега въртенето на мюона съответстваше на Стандартния модел на физиката на елементарните частици, но сегашните високоточни измервания показаха, че скоростта на мюона е по-висока от теоретичните изчисления.

Тези измервания ще бъдат повторени от друга независима група физици и ако резултатите се окажат същите, последствията за науката ще бъдат грандиозни, на нивото на откриването на Хигс бозона през 2012 година. Потвърждаването на тези измервания ще докажат съществуването на още една неизвестна субатомна частица, възникваща във вакуума и предизвикваща увеличаване на магнетизма. Стандартният модел на елементарните частици не може да даде отговор каква би могла да бъде тази частица и какви свойства може да има.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *